El present lloc web (www.tecnicesports.com, a partir d'ara i en el present document, el "lloc web") és propietat i està gestionat per l'empresa TÈCNIC ESPORTS (GRUP CAPE). (En endavant "TÈCNIC ESPORTS") les dades les quals a efectes fiscals, administratius i comercials són les següents:
 
Av François Mitterrand nº96-98
AD200 Encamp, Principat d’Andorra
Teléfon: (+376) 832774

NRT: L-708322-C

DRETS I OBILGACIONS  DE L’USUARI

La utilització de qualsevol dels serveis oferts en el lloc web directament o indirectament atribueix, des del seu començament, la condició d'usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d'aquestes condicions generals.

L'accés al servei de la botiga on-line del web estarà restringit als usuaris que acreditin ser majors d'edat i disposin de la capacitat legal i de representació necessària per a contractar. L'usuari en el moment d'utilitzar els serveis oferts en el lloc web , declara complir aquests requisits.

Quan l'usuari accedeix a la pàgina web directament o bé es realitza la compra indirectament a través telèfon, ha de complir aquestes condicions generals i les especials instruccions d'ús que se li mostrin en cada moment. Així mateix, es comprometrà a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei de què gaudeix. L'usuari no podrà efectuar cap modificació ni alteració dels continguts de la web, a excepció de les dades per ell introduïdes, ni perjudicarà de cap manera la seva integritat o funcionament.

Les dades personals relatives als usuaris per accedir als esmentats serveis quedaran sotmesos a la legislació general en matèria de protecció de dades, quedant registrats a les bases de dades, propietat de TÈCNIC ESPORTS, emparades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i les seves successives actualitzacions.

TÈCNIC ESPORTS es reserva el dret a suprimir o suspendre l'accés a la pàgina web de l'usuari en el cas que aquest hagi incomplert qualsevol de les obligacions expressades en aquestes Condicions Generals. L'usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que, com a conseqüència, causi a TÈCNIC ESPORTS o a un tercer.

DRETS I OBLIGACIONS DE TÈCNIC ESPORTS

TÈCNIC ESPORTS es reserva el dret de realitzar modificacions en el lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Donada l'especial naturalesa del mitjà escollit per comunicar-se amb els usuaris, TÈCNIC ESPORTS no pot assumir responsabilitat:
 
  • Per la impossibilitat temporal d'accés a la pàgina web en un moment determinat, o a la informació concreta d'algun dels articles o continguts inclosos en TÈCNIC ESPORTS o en aquells llocs web als quals l'usuari accedeixi mitjançant enllaços d'hipertext situats en el lloc web .

 

  • Per l'exactitud o actualitat dels continguts (inclosos els gràfics), informacions i ofertes de productes així com serveis subministrats,  ja que poden produir-se errors de tipus tipogràfic.
  • Al lloc web existeixen informacions simplificades o bé redactades amb l'ànim de fer més fàcil la seva comprensió per part de l'usuari, de manera que TÈCNIC ESPORTS no es fa responsable de les interpretacions errònies a que pugui donar origen la informació aquí presentada, llevat actuació negligent per part de TÈCNIC ESPORTS en l'exercici de les seves funcions, tal com es descriuen en les presents Condicions Generals.

 

  • TÈCNIC ESPORTS tampoc respondrà en cap cas pels danys originats com a conseqüència de fets fortuïts o imprevisibles, ni per aquells que siguin conseqüència del comportament negligent de l'usuari.
  • TÈCNIC ESPORTS no garantirà que els preus publicats al lloc web es corresponguin amb els preus d'adquisició dels diferents articles a les seves botigues físiques, poden haver-hi diferències entre ambdós.

 

  • En tot moment tractem de mantenir el nostre estoc actualitzat, però per raons logístiques (robatoris, limitació de programari i anàlegs), TÈCNIC ESPORTS no pot garantir l'existència en estoc de tot el material que apareix a la seva botiga en línia, pel que pot donar-se la situació que un client realitzi la compra d'un producte que no existeix. En aquest cas, TÈCNIC ESPORTS únicament tindrà l'obligació de retornar l'import  íntegre al client.

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Una vegada que l'usuari busca i troba l'article desitjat i des de la pàgina de descripció d'aquest article, pot incloure l'article en la seva Cistella de la Compra clicant en el botó Comprar. Aquesta acció obre una nova pàgina en la qual se li indiquen les característiques de la comanda que estigui realitzant (article, talla, color, quantitat, preu unitari, etc.). En aquest moment, l'usuari pot conèixer l'import de les despeses d'enviament, seguir comprant si clicar en el botó Continuar Comprant, o bé confirmar la seva comanda prement en Realitzar Compra.

Un cop confirmada la comanda s'obrirà una nova pàgina en la qual vostè haurà d'introduir les seves dades personals (nom, cognoms, domicili, correu electrònic, etc.) o una segona direcció (per exemple, per fer un regal). Aquest pas és imprescindible perquè es tramiti la seva compra i pugui rebre-la.

Un cop s'han introduït les dades, la compra queda validada al prémer Enviar. Fet això, s'obrirà una nova pàgina en la qual l'usuari veu les dades que ha introduït (i on si ho desitja pot modificar) i el cost de la compra. Un cop seleccionada la forma de pagament s'obrirà una última pàgina en la qual al prémer  Acceptar es finalitza el procés de compra. L'usuari rep una confirmació detallada, confirmada.

TÈCNIC ESPORTS establirà una sèrie de condicions generals referides a la compra a través de la pàgina web o mitjançant gestió telefònica, en aquest cas el client estarà consentint de manera fefaent en què es pugui dur a terme una compra al seu nom. Aquestes condicions són:

  • L'usuari podrà pagar la seva compra mitjançant l'ús d'una targeta de crèdit o dèbit. Per a això ha d'incloure el número de la targeta de crèdit, la data de caducitat, el CVV en els espais corresponents dins de la plataforma de pagament de banc (amb algunes targetes també serà possible la sol·licitud d'un codi d'autenticació i del PIN). Podeu utilitzar targetes VISA o MasterCard.
Els articles sempre s'enviaran a l'adreça que l'usuari hagi indicat al formulari de dades personals, exceptuant aquells casos en què s’ompli la segona direcció dins el carret de la compra (opció oberta a compres per a regal). No enviarem articles a apartats de correus.
Si l'usuari no queda satisfet amb la seva compra, sempre podrà canviar els articles dins dels 15 dies següents a la recepció dels mateixos sense cap tipus de problema. Per a això caldrà que ens ho indiqui prèviament (o bé a través de telèfon o per e-mail) i que l'article estigui en perfectes condicions, amb l'embalatge original, tots els seus fulletons, garanties i, en resum, tota aquella documentació amb la qual el va rebre. Les despeses de transport sempre seran per compte de client tret que el motiu de la devolució sigui que aquest article fos erroni o s'enviés amb algun tipus de defecte. En aquests casos, el client enviarà el producte i TÈCNIC ESPORTS substituirà el producte sense cap cost per al client.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts, marques, dissenys, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, noms de domini, i qualsevol altre signe o element susceptible de ser protegit pels drets de propietat intel·lectual i industrial que formi part de la pàgina web són propietat de TÈCNIC ESPORTS o de domini públic o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió al lloc web i que figuren com autors o titulars dels drets.

En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets, ni es confereix cap dret, i especialment d'explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense prèvia autorització expressa i per escrit de TÈCNIC ESPORTS (pel que fa al disseny del lloc o a l'ús de la marca "TÈCNIC ESPORTS") o dels tercers corresponents.

Qualsevol violació dels drets de propietat intel·lectual o industrial als quals es refereix aquest apartat serà perseguit mitjançant les accions penals i civils previstes en la legislació vigent.

 

JURISDICCIÓ

Tot litigi o controvèrsia que sorgeixi entre TÈCNIC ESPORTS i un Usuari sobre la interpretació o l'aplicació d'aquestes Condicions Generals o, en general, relacionat de manera directa o indirecta amb la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web serà resolt pels tribunals del Principat d'Andorra.

Com a requisit previ a l'inici del litigi TÈCNIC ESPORTS i l'Usuari s'obliguen a negociar de bona fe per resoldre el litigi o controvèrsia durant el termini d'un (1) mes comptat des de la data en què una de les parts notifiqui per escrit a l'altra la seva pretensió potencialment litigiosa.

CONTACTE I COMUNICACIONS

Per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre TÈCNIC ESPORTS i l'usuari, aquesta s’haurà de dirigir al domicili a dalt indicat de TÈCNIC ESPORTS, mitjançant qualsevol dels diferents mitjans de comunicació (correu certificat o correu electrònic) que s'indiquen en la secció CONTACTE de la web .

Les comunicacions de TÈCNIC ESPORTS a l'usuari es realitzaran mitjançant les dades aportades per aquest al registrar-se al lloc web o mitjançant les dades proporcionades en la primera comunicació enviada per l'usuari.

Les dades recollides en aquesta web són a títol informatiu; www.tecnicesports.com no es responsabilitza de les omissions, imprecisions o errors que poguessin produir-se en algun moment en les dades i documents aquí facilitades, ni de les conseqüències que puguin originar-se per la seva utilització.

La informació que s'ofereix per aquest mitjà es fa únicament a títol informatiu, reservant-se www.tecnicesports.com el dret de suspendre la seva difusió total o parcialment, i de modificar l'estructura i contingut d'aquest lloc sense avís previ.

La prestació dels serveis oferts en aquest portal té caràcter gratuït per a l'usuari i no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre. Tot i això, per a la prestació d'algun d'aquests serveis, www.tecnicesports.com sol·licita dades personals a l'usuari, com ara el nom i cognoms, l'adreça, correu electrònic, número de telèfon, etc., el que es fa amb la fi de poder atendre de la millor manera possible les consultes i reclamacions que s'adrecen a aquest lloc web, així com serveis presents o futurs, butlletins electrònics o newsletters, ofertes, etc.

En cap cas www.tecnicesports.com proporcionarà informació personal concernent als seus usuaris a terceres persones sense una autorització signada. L'excepció a aquesta norma està únicament en les empreses pertanyents a el grup CAPE SL, les quals tindran accés a tota la informació i dades contingudes en les bases de dades i vicevers. Totes les dades demanades per TÈCNIC ESPORTS passaran a formar part del Grup sent d'aplicació les mateixes normes aquí recollides. Garantim la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal, així com la implementació de les mesures d'índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password